Právní ujednání

Prosím, berte jako uživatel těchto stránek na vědomí, že veškerá majetková autorská práva k obsahu těchto webových stránek, tedy zejména k veškerým zde umístěným hudebním a audiovizuálním dílům (dále jen „Díla“), vykonává společnost ANGELart s.r.o. IČ: 28900685, se sídlem Braunova 2922, 272 01 Kladno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151988 (dále jen „Společnost ANGELart s.r.o.“).

 

Užití Děl umístěných na těchto webových stránkách je možné pouze a výlučně v souladu s podmínkami uvedenými níže. Jakékoli jiné užití těchto Děl, zejména formou nepovoleného pořizování a uchovávání kopií, jejich šíření či sdělování veřejnosti, zejména za účelem získání majetkového prospěchu, je výslovně zakázáno, stejně jako provádění jakýchkoli změn těchto děl nebo tvorba děl od nich odvozených.

 

Není-li dále stanoveno jinak, Díla umístěná na těchto webových stránkách jsou určena ke sledování metodou kontinuálního přenosu (streaming), nikoli k pořizování a uchovávání kopií.

 

Společnost ANGELart s.r.o. Vám uděluje právo pořizovat a uchovávat si bezplatně kopie jednotlivých Děl umístěných na těchto webových stránkách pouze v případech, kdy je pořizování kopií webovými stránkami přímo umožněno, tedy v případech, kdy je dané Dílo označeno ikonou „Stáhnout“ nebo „Download“. V ostatních případech není pořizování kopií povoleno.

 

Společnost ANGELart s.r.o. Vám dále uděluje oprávnění bezplatně sdělovat jednotlivá Díla umístěná na těchto webových stránkách veřejnosti v případě, že jste institucí, jejímž posláním je práce s dětmi, a že ze sdělování Děl veřejnosti Vám bezprostředně neplyne žádný majetkový prospěch.

 

Prosím, berte na vědomí, že v případě Vašeho zájmu je společnost ANGELart s.r.o. připravena dohodnout se s Vámi na individuálních podmínkách užití Děl umístěných na těchto webových stránkách. V případě zájmu navštivte, prosím, naše webové stránky www.angelart.cz

 

Pokud se však rozhodnete nerespektovat autorská práva společnosti ANGELart s.r.o. a jednotlivých osob, které se podílely na tvorbě Děl, bude společnost ANGELart s.r.o. nucena podniknout proti Vám příslušné právní kroky.

Děkujeme za pochopení.

 

Angelart s.r.o.